Zylkène til hunde, katte og heste

Zylkène til hunde, katte og heste

Zylkène er et fodertilskud/fodermiddel. Zylkène er udviklet for at gøre det lettere for dyrene at klare uvante situationer eller svære perioder i deres liv.

Zylkène er lavet af kasein, som er et mælkeprotein. Mælk indeholder mange forskellige proteiner, heriblandt kasein.

Når nyfødte og spæde individer nedbryder (spalter) kasein i deres tarm, gøres det ved hjælp af enzymet trypsin, og herved "frigøres" særlige peptider (mindre dele af proteinet), som har virkninger i kroppen ud over den rent ernæringsmæssige. Et vigtigt peptid i denne sammenhæng er alfa-casozepin, som har en beroligende og afslappende effekt på det spæde individ.

Produktionen af Zylkène er enkel. Proteinet kasein fra komælk behandles med enzymet trypsin. Herved frigøres alfa-casozepin, som er hovedingrediensen i Zylkène. Når dyret indtager alfa-casozepin, optages peptidet fra tarmen og transporteres til blodbanen og hjernen, hvorved effekten opnås.

Der anvendes ingen kemikalier eller konserveringsmidler i produktionen. Zylkène er desuden laktosefrit og hypoallergent.

 

 

Fordi hunde også kan blive urolige og utrygge

En vis grad af stress og uro er normalt i en hunds liv. Bliver påvirkningen for voldsom for hunden, kan det dog påvirke dens adfærd og føre til ubehag for både hunden og dens ejer.

Ændringer i hundens rutiner og omgivelser kan være årsag til uro og utryghed. Nogle hunde har sværere ved at vænne sig til forandringer end andre.

Ubehagelige oplevelser, høje lyde, pludselige bevægelser, ukendte genstande eller situationer, som hunden ikke har stiftet bekendtskab med før, kan også skabe uro og utryghed.

Hunde kan reagere forskelligt på utryghed og angst. Nogle trækker sig væk og bliver mindre aktive, mens andre bliver rastløse, halser og har svært ved at finde ro. Nogle hunde udviser aggressivitet over for den genstand eller skabning, angsten er rettet mod, mens angsten også kan vise sig ved destruktiv adfærd.

Typiske tegn på uro og utryghed hos hunde:

     Urenlighed
     Øget/mindsket samvær med mennesker eller andre dyr
     Gnaver eller slikker sig mere end normalt
     Ændret søvnmønster
     Mindre lyst til leg
     Piber eller gør
     Ændret kropsholdning og/eller store pupiller
     Ændret opførsel overfor mennesker og dyr
     Ændret aktivitetsniveau
 


Angst og adfærdsproblemer hos hunde

En vis grad af uro og stress er normalt i hundes liv, og faktisk er kroppens stressreaktion utrolig vigtig for både vores og dyrenes evne til at overleve farlige situationer gennem livet. Men stressreaktionerne kan blive ukontrollable og overdrevne og dermed føre til adfærdsproblemer, hvilket er ubehageligt for både hunden og dens ejer.

Hvis hunden vedvarende er påvirket af stress, vil kroppen være i konstant "alarmberedskab", hvilket er uhensigtsmæssigt for dens velbefindende og generelle sundhedstilstand.

Når hunden overreagerer

Nogle hunde overreagerer på de påvirkninger, de udsættes for. Det vil sige, at deres reaktion er unormalt voldsom eller langvarig i forhold til den aktuelle oplevelse. En sådan "overreaktion" kan til dels skyldes manglende erfaring med lignende situationer eller tidligere traumatiske oplevelser.

Ofte kan adfærdsproblemer forebygges ved hensigtsmæssig socialisering og korrekt håndtering allerede tidligt i hundens liv. Hunden kan også være nervøst anlagt fra naturens side.

Søg hjælp hos dyrlægen

Hvis hunden er utilpas eller har smerter, kan den også ændre adfærd og en grundig dyrlægeundersøgelse er altid vigtig, når et dyr udviser ualmindelig adfærd.

Når hunden udviser en adfærd, der ikke er hensigtsmæssig i forhold til omgivelserne, bliver det ofte betragtet som et adfærdsproblem, og i værste fald kan sådanne problemer desværre få et omfang, som betyder, at hunden aflives.

Det er vigtigt at opsøge dyrlægen tidligt i forløbet for at få klarlagt årsagen til dyrets uhensigtsmæssige adfærd. Uanset om der er tale om et primært adfærdsproblem, eller der ligger sygdom til grund for dyrets adfærd, vil chancen for en vellykket behandling være større, jo tidligere i forløbet der søges hjælp.

Tag problemerne alvorligt

Adfærdsproblemer hos hunde bør tages lige så alvorligt som andre sygdomme. Adfærdsproblemer kan desværre være vanskeligere at behandle end fysiske sygdomme, og derfor er det vigtigt at søge hjælp så tidligt i forløbet som muligt, så problemerne kan rettes op, mens de stadig er overskuelige. Jo før en adfærdsregulerende behandling startes, desto bedre er chancerne for et positivt resultat.

Hunden – et flokdyr

Hunden er fra naturens side et flokdyr og føler sig derfor mest tryg sammen med familien. Derfor er det også meget forståeligt, at nogle hvalpe/hunde bliver nervøse og utrygge, når de efterlades alene hjemme og dermed isoleres fra flokken. Nogle hunde lider i stilhed, mens andre hunde giver mere tydeligt udtryk for deres ubehag.

De hyppigste tegn på alene hjemme problemer er, at hunden

     ødelægger ting i hjemmet
     tisser og/eller har afføring indenfor
     hyler eller gør
 

Selvom hunden er et flokdyr, kan den godt lære at være alene, men man skal gribe det an på den rigtige måde, og træningen skal foregå gradvist. Det er en god idé allerede at starte træningen, mens hunden er hvalp, da den vil få sværere ved at tilpasse sig nye krav senere i livet.

Som nævnt spiller flokmentaliteten en vigtig rolle i forbindelse med alene hjemme problemer, men en del af problemet kan også være understimulering af hunden fysisk såvel som mentalt. En kombination af understimulering og separationsangst kan føre til, at alene hjemme problemet bliver værre.

Alene hjemme problemer ses hyppigst hos hvalpe, men kan også ses hos ældre hunde. Problemet kan endvidere opstå pludseligt, hvis hundens hverdag ændres. Problemet kan opstå ved flytning, eller hvis ejeren har været hjemme ved hunden gennem længere tid, og pludselig er væk hele dagen.

Behandlingen af alene hjemme problemet er ikke enkel, og det kræver ofte en betydelig træningsindsats og tålmodighed hos ejeren. Det anbefales at kontakte dyrlægen eller en anden adfærdskyndig person for konkrete råd og vejledning.

Vigtigt

Hundens utryghed og angst er ikke kun til gene for dig - og måske dine naboer. Hunden har alene hjemme problemer, fordi den er utryg, bange og frustreret, og den har brug for din hjælp til at få løst problemet.

 

Fyrværkeriangst / nytårsangst

Fyrværkeri kan omkring nytår være en overvældende oplevelse. Flot, spændende og fascinerende for de fleste mennesker, men for en stor del af vores hunde er oplevelsen skræmmende.

Hvis det udelukkende er nytårsaften, din hund er nervøs og bange, er det forholdsvis let at hjælpe den, men fordi afskydningen af fyrværkeri mange steder starter i løbet af december og fortsætter et stykke ind i januar, har mange af hundene symptomer både før og efter nytårsaften.

Angst for fyrværkeri, som ikke behandles, er til stor gene for hunden og vil ofte forværres med tiden. Desuden er der risiko for, at hunden også udvikler angst for andre ting/indtryk.

Gode råd til hundeejere ved fyrværkeriangst

    Opsøg dyreklinikken i god tid for rådgivning og angstdæmpende behandling.
     Sørg for at lufte hunden, inden fyrværkeriet starter/tager til. Husk at lufte hunden i line, så den ikke har mulighed for at stikke af, hvis den bliver forskrækket.
     Træk gardinerne for eller rul persiennerne ned, når det begynder at blive mørkt. Tænd godt med lys indenfor, så lysglimt fra fyrværkeriet sløres.
     Sæt let rytmisk musik på musikanlægget for at sløre lydene udefra. Helst musik som hunden er vant til fra rolige stunder.
     Tilbyd hunden et roligt sted midt i hjemmet væk fra vinduer og døre. Hvis hunden i tiden op til fyrværkeriet har haft gode oplevelser på dette sted (ro, tyggeben, legetøj og lignende), vil det være en hjælp i stressende situationer. Hunden skal generelt altid have "helle" på dette sted og altså ikke håndteres (børstes/soigneres/krammes), når den søger derhen.
     Ved at tilbyde en lille bunke forskellige tæpper på dette sted, har hunden noget at grave og gemme sig i, og det kan hjælpe på dens stressniveau at have mulighed for selv at handle.
     Fordel lidt godbidder, tyggeben og/eller nyt legetøj ved hundens "gemmested", når fyrværkeriet starter, men bliv ikke skuffet, hvis hunden ikke viser interesse for lækkerierne. Hunden skal ikke lokkes eller presses til at vise interesse for fodret eller til at spise.
     Ignorér selv fyrværkeriet og hundens eventuelle reaktioner på det.
     Hvis hunden søger kontakt, besvares denne på helt rolig vis. Det er vigtigt ikke at ynke eller "pylre" om hunden, fordi dette vil bekræfte den i, at situationen er anderledes og farlig.
     Det er vigtigt selv at være upåvirket af fyrværkeriet, da det signalerer til hunden, at situationen er ufarlig.
     Man bør tænke på at atypisk opførsel som for eksempel udklædning med parykker, sjove skæg, skralder, truthorn med mere kan gøre hundens angst værre

 

 

Transport af hunde

Ikke alle hunde synes lige godt om at køre bil, hvilket der kan være flere årsager til. For nogle hundes vedkommende kan det være fordi hunden slet ingen rejseerfaring har og så pludselig skal ud at køre i bil. Hunden kan også have dårlige erfaringer fra tidligere, som gør den utryg eller ligefrem bange, når den skal ind i bilen.

Gode råd ved transport af hunde

    Hav en transportkasse eller et bur, som hunden inde i boligen vænnes til at opholde sig i. Husk at gøre transportkassen/buret til et hyggeligt og rart sted med tæpper og godbidder.
     Gør hunden vant til at være i bilen i kortere perioder, uden at bilen startes/kører, men lad ikke hunden være i bilen uden opsyn.
     Begynd med at køre korte ture og øg gradvist længden på turene.
     Hvis hunden skal fodres inden turen, så giv kun et lille måltid. Opkastninger i bilen er hverken rart for hunden eller for dig.
     Skal hunden have Zylkène i forbindelse med transporten, gives Zylkène ca. 1 time før start.
 

Anvendelse

Zylkène kan anvendes i mange situationer. Nogle af de mest typiske er:

     Alene hjemme
     Flytning
     Trimning
     Dyrlægebesøg
     Nye familiemedlemmer eller kæledyr
     Nytårsfyrværkeri
     Tordenvejr
     Ophold i pension
     Fremmede mennesker
     Trafik
     Efter skræmmende oplevelser
     Eller når dyrets rutiner på anden vis ændres
 

Dosering

    Zylkène er et velsmagende fodertilskud i kapsler.
     Zylkène fås i tre styrker: 75 mg, 225 mg og 450 mg.
     Alle tre styrker findes i 30 stk. pakninger.

Kapslen/kapslerne åbnes, og det vandopløselige pulver blandes med hundens foder eller en godbid. Kapslerne kan også gives hele direkte i munden eller maden. Det er op til dig som ejer at finde den måde, der passer bedst til dig og din hund. \>

Zylkène virker lige godt, uanset om du giver kapslen hel eller som pulver.

Ofte opnås det bedste resultat, når Zylkène anvendes sammen med adfærdsregulerende træning. Spørg dyrlægen eller en adfærdskyndig person til råds, hvis du er i tvivl.

     Daglig dosis er 15 mg/kg, som gives én gang dagligt.
 

Enkeltpåvirkninger

Giv Zylkène ca. 1 time før forventet påvirkning.

Eksempler:

     Dyrlægebesøg
     Negleklip
     Trimning
     Transport i f.eks. bil eller tog     Børnefødselsdag/fester
     Lydfølsomhed hos jagthunde
 


Kortere påvirkninger
Giv Zylkène 1 x daglig i den periode, påvirkningen står på.

Hvis påvirkningen er størst i dagtimerne, gives Zylkène om morgenen.

Er påvirkningen størst om aftenen/natten, gives Zylkène først på aftenen.

Eksempler:

     Pensionsophold
     Spontant ubehag efter traumatisk oplevelse
     Flytning
     Introduktion af nye dyr i hjemmet
     Ankomst af baby i hjemmet
     Ændret døgnrytme i hjemmet - f.eks. nye arbejdstider
 

Længerevarende påvirkninger

Bør kombineres med adfærdsregulerende træning via en dyreklinik eller en anden adfærdskyndig person.

Zylkène kan anvendes gennem en længere periode eller kontinuerligt, hvis det skønnes nødvendigt.

Hvis påvirkningen er størst i dagtimerne, gives Zylkène om morgenen. Er påvirkningen størst om aftenen/natten, gives Zylkène først på aftenen.

Enkelte hunde kan have glæde af, at normaldosis gives 2 x daglig.

Eksempler:

     Alene hjemme problemer
     Utryghed overfor fremmede
     Utryghed overfor trafik
     Utryghed overfor andre hunde
     Lydfølsomhed
     Generel utryghed
 

 
 

Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator